Esthetisch Kroon- en Brugwerk

Kroon- en Brugwerk is niet het enige wat Dentallook vervaardigt. Facings, Inlays, Knarsplaten en mondbeschermers behoren ook tot onze diensten voor tandartsen, particulieren en laboratoria.

Esthetiek

Waar staat de term esthetiek voor? Een kleine toelichting.

Esthetica is de leer van de zintuigelijke waarneming, in meer specifieke zin de tak van de filosofie die zich bezig houdt met schoonheid en kunst.

Vertaald naar esthetische tandtechniek

Zintuigelijke ervaring als gevoel voor schoonheid.

Om deze term waar te kunnen maken, is het nodig een goede samenwerking te hebben met de behandelaar en de klant. (U als patiënt)

Onlosmakelijk met esthetiek zit de functie verbonden. Tanden en kiezen moeten voldoen aan bepaalde bewegingsvrijheden en functionele belasting. (De kauwfunctie)

Daar voor is kennis van het kauwvlak nodig. Dit aspect wordt zorgvuldig meegenomen in ons product.